Σύστημα Ποιότητας

Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Αναγνωρίζοντας τη νέα αναγκαιότητα και με σκοπό να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας, έχουμε αναπτύξει το Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης.  Με ισχυρή παρουσία στην αγορά όχι μόνο της Κρήτης, και με πρωτοποριακά έργα στην Ελλάδα, το τμήμα Συστημάτων διαχείρισης, έχει  αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία προσέγγισης της επιχείρησης, με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος προσαρμοσμένο στις πραγματικές της απαιτήσεις, το οποίο και θα καταστεί εργαλείο Ανάπτυξης και Βελτίωσης.Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη  και εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων:

 • ISO 22000 (HACCP) – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
 • IFS – Τεχνικό Πρότυπο Ασφάλειας των Τροφίμων κυρίως για επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα
 • BRC – Τεχνικό Πρότυπο Ασφάλειας των Τροφίμων κυρίως για επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα
 • ISO 9001 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001– Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • EMAS Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου
 • ECOLABEL Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα
 • ISO 17025– Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων
 • ISO 13485 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Προϊόντα για Ιατρική Χρήση
 • ISO 27001– Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
 • OHSAS 18001– Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Αστεροποίηση Ξενοδοχειακών μονάδων

Η Target consulting έχει αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία προσέγγισης της επιχείρησης-οργανισμού  με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων προσαρμοσμένων στις πραγματικές της απαιτήσεις , το οποίο και θα καταστεί πραγματικό εργαλείο Ανάπτυξης και Βελτίωσης της επιχείρησης-οργανισμού που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας.