Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

Περιγραφή /Στόχος

Σύσταση Ταμείων Συμμετοχών ή περαιτέρω ειδικότερων Ταμείων με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου με στόχο την αύξηση του καινοτομικού περιεχομένου των ελληνικών επιχειρήσεων και της δυνατότητάς τους για εξαγωγές, καθώς και την αύξηση της απασχόλησης.

Είδη ενίσχυσης

  • Επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων
  • Δάνεια

Αξιολόγηση:

Οι διαδικασίες καθορίζονται από συμφωνία Δημοσίου – Διαχειριστών