Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

Περιγραφή /Στόχος

Απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.

Είδη ενίσχυσης

  • Φορολογική απαλλαγή
  • Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
  • Για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους  ενίσχυσης

Αξιολόγηση:

Συγκριτική αξιολόγηση