Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Δικαιούχοι της Δράσης : Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 31.05.2019 και ώρα 17:00. (κλειστό)

Η δράση αυτή απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση κυμαίνεται σε ποσοστό 50%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Νέα για την δράση: www.antagonistikotita.gr