Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Μπορούν να συμμετέχουν

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ο  προϋπολογισμός  της  Δημοσίας  Δαπάνης της  Δράσης  ανέρχεται σε  16.173.307,24 €. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ.

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 24.05.2016. (κλειστό)

Νέα για την δράση: www.antagonistikotita.gr