Ποιοτικός Eκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Eκσυγχρονισμός

Η Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 31.01.2020 και ώρα 23:59. (κλειστό)

Νέα για την δράση: www.antagonistikotita.gr