Ψηφιακό Άλμα

Ψηφιακό Άλμα

Η νέα Δράση “Ψηφιακό Aλμα” στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 15.11.2018 και ώρα 16:00.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση :

Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Νέα για την δράση: www.antagonistikotita.gr