Ψηφιακό Βήμα

Ψηφιακό Βήμα

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 15.11.2018 και ώρα 16:00.(κλειστό)

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση :

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Νέα για την δράση: www.antagonistikotita.gr