Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα target.gr ανήκει και λειτουργεί από εμάς. Χρησιμοποιώντας το Site συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και να χρησιμοποιείτε το Site σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τμήματα του Δικτυακού Τόπου ή για προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή από το target.gr. Η πρόσβαση στο Site, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτοματοποιημένο ή μη, αποτελεί χρήση του Site και τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες ή να επιβάλλουμε νέους Όρους Χρήσης του Site από καιρό σε καιρό, οπότε θα δημοσιεύσουμε τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιούμε το Site αφού δημοσιεύσουμε οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Αυτό το Site και όλα τα υλικά που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μας ή/και των θυγατρικών της και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το target.gr παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική σας μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου ή των υλικών που είναι διαθέσιμα στo Site με τρόπο που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων μας ή που δεν έχει εγκριθεί από εμάς. Πιο συγκεκριμένα, εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή από τον κάτοχο των υλικών, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή σε οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων) οποιοδήποτε υλικό από το target.gr. Εντούτοις, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε και/ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο μεμονωμένων σελίδων του Site για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας.

Η άδειά σας σε εμάς

Με την αποστολή ή την υποβολή οποιουδήποτε υλικού (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχολίων, καταχωρήσεων ιστολογίου, αναρτήσεων στο Facebook, φωτογραφιών και βίντεο) σε μας μέσω του target.gr, ομάδων διαδικτύου, χώρων κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού μας μέσω email, εκπροσωπείτε: (i) ότι είστε ο κάτοχος του υλικού ή κάνετε την απόσπαση ή την υποβολή σας με τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου του υλικού, και (ii) ότι είστε 13 ετών ή μεγαλύτερος. Επιπλέον, όταν στέλνετε, στέλνετε email, στέλνετε κείμενο ή παραδίδετε ή δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό, μας παρέχετε και οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από εμάς απαλλαγμένη από δικαιώματα, διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απεριόριστη, παγκόσμια άδεια χρήσης, να μεταβάλλει, να μεταδίδει, να εκμεταλλεύεται, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να διανέμει ή/και να εκτελεί δημόσια ή να προβάλλει τέτοιου είδους υλικό, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ​​γνωστό ή εφεξής. Η προηγούμενη επιχορήγηση περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε αυτή την απόσπαση ή υποβολή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή νόμων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας βάσει οποιασδήποτε σχετικής δικαιοδοσίας. Επίσης, σε σχέση με την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων, μας παρέχετε, και οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από εμάς, το δικαίωμα να προσδιορίσετε εσείς ως συγγραφέα οποιασδήποτε από τις καταχωρίσεις ή τις υποβολές σας με βάση το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα οθόνης, όπως κρίνουμε σκόπιμο.

Αναγνωρίζετε οτι το target.gr έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να χρησιμοποιεί και να εμφανίζει οποιεσδήποτε καταχωρίσεις ή εισφορές οποιασδήποτε φύσης και ότι το target.gr μπορεί να επιλέξει να διακόψει τη χρήση και την προβολή οποιουδήποτε τέτοιου υλικού (ή οποιουδήποτε μέρους αυτού) σε οποιαδήποτε για οποιονδήποτε λόγο.

Αποποίηση ευθυνών

Σε ολόκληρο το Site, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους και δείκτες σε ιστότοπους Διαδικτύου που διατηρούνται από τρίτους. Η σύνδεσή μας με τέτοιους ιστότοπους τρίτων δεν συνεπάγεται επικύρωση ή χορηγία τέτοιων ιστότοπων ή των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους ιστότοπους ή μέσω αυτών. Επιπλέον, ούτε εμείς ούτε οι θυγατρικές μας δεν λειτουργούν ούτε ελέγχουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχουν τρίτα μέρη Site ή σε δικτυακούς τόπους που συνδέονται με εμάς στο Site.

Εάν υπάρχουν, οποιεσδήποτε γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πληροφοριών, είναι εκείνες των αντίστοιχων δημιουργών ή διανομέων και όχι του target.gr. Ούτε το target.gr ούτε οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος πληροφοριών εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Επιπλέον, το target.gr ούτε υποστηρίζει ούτε ευθύνεται για την ακρίβεια και την αξιοπιστία οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή δήλωσης που γίνεται σε οποιονδήποτε από τους Δικτυακούς Τόπους από οποιονδήποτε άλλο εκτός από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του target.gr ενώ ενεργεί υπό την επίσημη ιδιότητά του.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ SITE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ target.gr ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ SITE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΠΟΥΣΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.

Συμφωνείτε ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε ακέραιο το target.gr τους συνεργάτες του, τους διαδόχους, τους μεταβιβάζοντες, τους εκχωρημένους και τους κατόχους άδειας και τις αντίστοιχες μητρικές και θυγατρικές εταιρείες τους, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, οποιεσδήποτε και όλες οι αξιώσεις, αιτίες της αγωγής, οι αποζημιώσεις, οι υποχρεώσεις, τα έξοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και εξόδων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης, εγγύησης, εκπροσώπησης ή διαθήκης που αναφέρονται στο παρόν.

Διαδραστικά χαρακτηριστικά

Αυτό το site μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλες λειτουργίες, όπως πίνακες ανακοινώσεων, ιστολόγια ιστού, αίθουσες συνομιλίας και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες μας επιτρέπουν την ανάδραση και την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν με άλλους. Η ευθύνη για όσα δημοσιεύονται σε πίνακες ανακοινώσεων, αρχεία καταγραφής ιστού, chat rooms και άλλες δημόσιες περιοχές απόσπασης στον ιστότοπο ή αποστέλλονται μέσω οποιωνδήποτε υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιστότοπο, ανήκει σε κάθε χρήστη – μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για το υλικό που δημοσιεύετε ή στέλνετε. Δεν ελέγχουμε τα μηνύματα, τις πληροφορίες ή τα αρχεία που εσείς ή οι άλλοι μπορεί να παρέχουν μέσω του site.

Το Target.gr μπορεί να φιλοξενεί πίνακες μηνυμάτων, συζητήσεις και άλλα δημόσια forum στους ιστότοπούς του. Οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας μπορεί να αποβληθεί και να αρνηθεί τη συνεχή πρόσβαση σε πίνακες μηνυμάτων, συζητήσεις ή άλλα δημόσια φόρουμ στο μέλλον. Το target.gr ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί του μπορούν να διαγράψουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη για οποιονδήποτε λόγο. Οι πίνακες μηνυμάτων, οι συζητήσεις και άλλα δημόσια forum προορίζονται να λειτουργήσουν ως κέντρα συζήτησης για χρήστες και συνδρομητές. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύονται σε αυτά τα δημόσια φόρουμ μπορούν να παρέχονται από το προσωπικό του target.gr, τους εξωτερικούς συνεργάτες του ή από χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί με το target.gr, μερικοί από τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν ανώνυμα ονόματα χρηστών. Το target.gr ρητά απορρίπτει κάθε ευθύνη και επικύρωση και δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ως προς την εγκυρότητα οποιωνδήποτε γνωμών, συμβουλών, πληροφοριών ή δηλώσεων που υποβάλλονται ή εμφανίζονται σε αυτά τα forum από τρίτους, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις δημοσιεύσεις ή για links ενσωματωμένα σε μηνύματα. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτά τα forum είναι αποκλειστικά οι απόψεις των συμμετεχόντων και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του target.gr ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της.

Το target.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις καταχωρήσεις στα μηνύματα, στις αίθουσες συνομιλίας ή σε άλλα δημόσια forum. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να παρακολουθούμε το ίδιο κατά την κρίση μας. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να επεξεργαστούμε, να μην δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιεσδήποτε καταχωρίσεις ή περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο και να αποκαλύψουμε αυτά τα υλικά και τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη μετάδοσή τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, ρύθμιση, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα και να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους πελάτες μας, τους χορηγούς, τους χρήστες και τους επισκέπτες.