Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα target.gr ανήκει και λειτουργεί από εμάς. Χρησιμοποιώντας το Site συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και να χρησιμοποιείτε το Site σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τμήματα του Δικτυακού Τόπου ή για προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή από το target.gr. Η πρόσβαση στο Site, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτοματοποιημένο ή μη, αποτελεί χρήση του Site και τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες ή να επιβάλλουμε νέους Όρους Χρήσης του Site από καιρό σε καιρό, οπότε θα δημοσιεύσουμε τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιούμε το Site αφού δημοσιεύσουμε οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Αυτό το Site και όλα τα υλικά που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μας ή/και των θυγατρικών της και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το target.gr παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική σας μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου ή των υλικών που είναι διαθέσιμα στo Site με τρόπο που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων μας ή που δεν έχει εγκριθεί από εμάς. Πιο συγκεκριμένα, εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή από τον κάτοχο των υλικών, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή σε οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων) οποιοδήποτε υλικό από το target.gr. Εντούτοις, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε και/ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο μεμονωμένων σελίδων του Site για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας.

Η άδειά σας σε εμάς

Με την αποστολή ή την υποβολή οποιουδήποτε υλικού (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχολίων, καταχωρήσεων ιστολογίου, αναρτήσεων στο Facebook, φωτογραφιών και βίντεο) σε μας μέσω του target.gr, ομάδων διαδικτύου, χώρων κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού μας μέσω email, εκπροσωπείτε: (i) ότι είστε ο κάτοχος του υλικού ή κάνετε την απόσπαση ή την υποβολή σας με τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου του υλικού, και (ii) ότι είστε 13 ετών ή μεγαλύτερος. Επιπλέον, όταν στέλνετε, στέλνετε email, στέλνετε κείμενο ή παραδίδετε ή δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό, μας παρέχετε και οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από εμάς απαλλαγμένη από δικαιώματα, διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απεριόριστη, παγκόσμια άδεια χρήσης, να μεταβάλλει, να μεταδίδει, να εκμεταλλεύεται, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να διανέμει ή/και να εκτελεί δημόσια ή να προβάλλει τέτοιου είδους υλικό, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ​​γνωστό ή εφεξής. Η προηγούμενη επιχορήγηση περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε αυτή την απόσπαση ή υποβολή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή νόμων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας βάσει οποιασδήποτε σχετικής δικαιοδοσίας. Επίσης, σε σχέση με την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων, μας παρέχετε, και οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από εμάς, το δικαίωμα να προσδιορίσετε εσείς ως συγγραφέα οποιασδήποτε από τις καταχωρίσεις ή τις υποβολές σας με βάση το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα οθόνης, όπως κρίνουμε σκόπιμο.

Αναγνωρίζετε οτι το target.gr έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να χρησιμοποιεί και να εμφανίζει οποιεσδήποτε καταχωρίσεις ή εισφορές οποιασδήποτε φύσης και ότι το target.gr μπορεί να επιλέξει να διακόψει τη χρήση και την προβολή οποιουδήποτε τέτοιου υλικού (ή οποιουδήποτε μέρους αυτού) σε οποιαδήποτε για οποιονδήποτε λόγο.

Αποποίηση ευθυνών

Σε ολόκληρο το Site, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους και δείκτες σε ιστότοπους Διαδικτύου που διατηρούνται από τρίτους. Η σύνδεσή μας με τέτοιους ιστότοπους τρίτων δεν συνεπάγεται επικύρωση ή χορηγία τέτοιων ιστότοπων ή των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους ιστότοπους ή μέσω αυτών. Επιπλέον, ούτε εμείς ούτε οι θυγατρικές μας δεν λειτουργούν ούτε ελέγχουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχουν τρίτα μέρη Site ή σε δικτυακούς τόπους που συνδέονται με εμάς στο Site.

Εάν υπάρχουν, οποιεσδήποτε γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πληροφοριών, είναι εκείνες των αντίστοιχων δημιουργών ή διανομέων και όχι του target.gr. Ούτε το target.gr ούτε οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος πληροφοριών εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Επιπλέον, το target.gr ούτε υποστηρίζει ούτε ευθύνεται για την ακρίβεια και την αξιοπιστία οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή δήλωσης που γίνεται σε οποιονδήποτε από τους Δικτυακούς Τόπους από οποιονδήποτε άλλο εκτός από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του target.gr ενώ ενεργεί υπό την επίσημη ιδιότητά του.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ SITE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ target.gr ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ SITE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΠΟΥΣΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.

Συμφωνείτε ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε ακέραιο το target.gr τους συνεργάτες του, τους διαδόχους, τους μεταβιβάζοντες, τους εκχωρημένους και τους κατόχους άδειας και τις αντίστοιχες μητρικές και θυγατρικές εταιρείες τους, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, οποιεσδήποτε και όλες οι αξιώσεις, αιτίες της αγωγής, οι αποζημιώσεις, οι υποχρεώσεις, τα έξοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και εξόδων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης, εγγύησης, εκπροσώπησης ή διαθήκης που αναφέρονται στο παρόν.

Διαδραστικά χαρακτηριστικά

Αυτό το site μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλες λειτουργίες, όπως πίνακες ανακοινώσεων, ιστολόγια ιστού, αίθουσες συνομιλίας και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες μας επιτρέπουν την ανάδραση και την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν με άλλους. Η ευθύνη για όσα δημοσιεύονται σε πίνακες ανακοινώσεων, αρχεία καταγραφής ιστού, chat rooms και άλλες δημόσιες περιοχές απόσπασης στον ιστότοπο ή αποστέλλονται μέσω οποιωνδήποτε υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιστότοπο, ανήκει σε κάθε χρήστη – μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για το υλικό που δημοσιεύετε ή στέλνετε. Δεν ελέγχουμε τα μηνύματα, τις πληροφορίες ή τα αρχεία που εσείς ή οι άλλοι μπορεί να παρέχουν μέσω του site.

Το Target.gr μπορεί να φιλοξενεί πίνακες μηνυμάτων, συζητήσεις και άλλα δημόσια forum στους ιστότοπούς του. Οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας μπορεί να αποβληθεί και να αρνηθεί τη συνεχή πρόσβαση σε πίνακες μηνυμάτων, συζητήσεις ή άλλα δημόσια φόρουμ στο μέλλον. Το target.gr ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί του μπορούν να διαγράψουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη για οποιονδήποτε λόγο. Οι πίνακες μηνυμάτων, οι συζητήσεις και άλλα δημόσια forum προορίζονται να λειτουργήσουν ως κέντρα συζήτησης για χρήστες και συνδρομητές. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύονται σε αυτά τα δημόσια φόρουμ μπορούν να παρέχονται από το προσωπικό του target.gr, τους εξωτερικούς συνεργάτες του ή από χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί με το target.gr, μερικοί από τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν ανώνυμα ονόματα χρηστών. Το target.gr ρητά απορρίπτει κάθε ευθύνη και επικύρωση και δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ως προς την εγκυρότητα οποιωνδήποτε γνωμών, συμβουλών, πληροφοριών ή δηλώσεων που υποβάλλονται ή εμφανίζονται σε αυτά τα forum από τρίτους, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις δημοσιεύσεις ή για links ενσωματωμένα σε μηνύματα. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτά τα forum είναι αποκλειστικά οι απόψεις των συμμετεχόντων και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του target.gr ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της.

Το target.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις καταχωρήσεις στα μηνύματα, στις αίθουσες συνομιλίας ή σε άλλα δημόσια forum. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να παρακολουθούμε το ίδιο κατά την κρίση μας. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να επεξεργαστούμε, να μην δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιεσδήποτε καταχωρίσεις ή περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο και να αποκαλύψουμε αυτά τα υλικά και τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη μετάδοσή τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, ρύθμιση, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα και να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους πελάτες μας, τους χορηγούς, τους χρήστες και τους επισκέπτες.

Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Το target.gr αντιλαμβάνεται ότι το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εσάς. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όταν χρησιμοποιείτε αυτό το site. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σας λέει πώς προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τους όρους που περιγράφονται στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Θα πρέπει επίσης να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης για να κατανοήσετε τους γενικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και τυχόν πρόσθετους όρους που ενδέχεται να ισχύουν όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή υλικά σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου. «Εμείς», «μας» σημαίνει το target.gr και τις θυγατρικές του. “Εσείς”, “ο”, “επισκέπτης” ή “χρήστης” σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά και μη προσωπικά σας δεδομένα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Οι μη προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν. Εάν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο για να διαβάσετε πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με μία από τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υπολογιστή σας. Επειδή οι μη προσωπικές πληροφορίες δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν ή να συνδεθούν με εσάς με οποιονδήποτε τρόπο, δεν υπάρχουν περιορισμοί στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να μοιραστούμε μη προσωπικές πληροφορίες. Τι είναι οι προσωπικές πληροφορίες και πώς συλλέγονται; Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που σας αναγνωρίζουν ως άτομο, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό φαξ. Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς με ποικίλους τρόπους:

  • Όταν μας στείλετε μια αίτηση ή άλλη μορφή
  • Όταν πραγματοποιείτε μια συναλλαγή μαζί μας, ή τις θυγατρικές μας
  • Όταν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για την υποστήριξη μιας συναλλαγής, όπως πληροφορίες πιστωτικής κάρτας
  • Σε ορισμένα σημεία αυτού του ιστότοπου έχετε την ευκαιρία να μας στείλετε προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας, να επιλέξετε να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες, να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να συμμετάσχετε σε μια δραστηριότητα.

ΤΑ COOKIES Ή ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;

Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και σχετικές τεχνολογίες, όπως web beacons, για τη συλλογή πληροφοριών στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή website. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies σας εκχωρούνται μοναδικά και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστού στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε εσάς. Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς των cookies είναι να παράσχει ένα χαρακτηριστικό ευκολίας για να σας εξοικονομήσει χρόνο. Ο σκοπός ενός cookie είναι για παράδειγμα, σε περίπτωση εγγραφής σας στο target.gr, ένα cookie μας βοηθά να ανακαλέσουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες σας σε επόμενες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία καταγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως διευθύνσεις χρέωσης, διευθύνσεις αποστολής κλπ. Όταν επιστρέψετε στον ίδιο ιστότοπο target.gr, μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες που παρείχατε προηγουμένως, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα τις λειτουργίες που έχετε προσαρμόσει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacons για να υπολογίζουμε τους επισκέπτες στις webpages του website ή για να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μας περιηγούνται στον ιστότοπο και μπορούμε να συμπεριλάβουμε διαύλους ιστού σε emails για να μετρήσουμε πόσες αποστολές έχουν ανοιχθεί, είναι ενεργες ή προωθούνται.

Οι προμηθευτές τρίτων μερών μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συνάψουμε συμβόλαια με τρίτους που θα χρησιμοποιήσουν cookies στον ιστότοπό μας για να παρακολουθήσουν και να αναλύσουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης και όγκου από τους επισκέπτες και τα μέλη μας. Οι πληροφορίες αυτές μοιράζονται εξωτερικά μόνο σε ανώνυμη, συγκεντρωτική βάση. Αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν τα cookies για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη, να διαχειριστούμε το περιεχόμενο του site μας και να παρακολουθήσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Μπορούμε επίσης να συνάψουμε συμβόλαιο με τρίτο για να στείλουμε e-mail στα εγγεγραμμένα μέλη.

Για να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μέσω email, το τρίτο μέρος ορίζει cookies. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το τρίτο μέρος εξ ονόματος του target.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το target.gr ή εξ ονόματός του και μοιράζονται εξωτερικά μόνο σε ανώνυμη και συγκεντρωτική βάση. Από καιρό σε καιρό ενδέχεται να επιτρέψουμε σε τρίτους να δημοσιεύουν διαφημίσεις στον ιστότοπό μας και αυτές οι διαφημίσεις τρίτων μπορούν να περιλαμβάνουν cookies ή web beacon που εξυπηρετούνται από τρίτους. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει τη χρήση πληροφοριών που συλλέγονται από εσάς από διακομιστές διαφημίσεων τρίτου μέρους. Δεν ελέγχουμε τα cookies σε αυτές τις διαφημίσεις τρίτων και θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των διαφημιζόμενων ή/και των υπηρεσιών διαφήμισης για να μάθετε σχετικά με τη χρήση των cookies και άλλων τεχνολογιών πριν συνδέσετε μια διαφήμιση. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις εταιρείες αυτές, αλλά αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν και σε άλλους δικτυακούς τόπους, προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργίες του target.gr που επισκέπτεστε.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ TO TARGET.GR ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Το target.gr μπορεί να διατηρεί και να χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από ή για εσάς για να σας παρέχουμε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, να σας χρεώσουμε για προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράσατε και να παρέχουμε συνεχής υπηρεσίες και υποστήριξη, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μας και άλλων, ή να ζητήσουμε τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα μας ή τα προϊόντα άλλων, την τήρηση αρχείων και αναλυτικούς σκοπούς και στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση προγραμμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στο διαδίκτυο μπορούν να συνδυαστούν με πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω άλλων πηγών. Μπορούμε επίσης να καταργήσουμε τα προσωπικά σας αναγνωριστικά στοιχεία (το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είστε πλέον αναγνωρισμένος ως ένα μοναδικό άτομο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή για να προστατέψουμε την υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία κάποιου και να συμμορφωθούμε με νόμο ή κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία.

ΜΗΠΩΣ ΤΟ TARGET.GR ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο με μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, ενδέχεται να μοιραζόμαστε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες με εταιρείες που προσλαμβάνουμε για την παροχή υπηρεσιών ή λειτουργιών για λογαριασμό μας. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους με σκοπό την παροχή υπηρεσίας σε εμάς, δεν θα τους εξουσιοδοτήσουμε να διατηρούν, να αποκαλύπτουν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με άλλους εκτός από το σκοπό παροχής των υπηρεσιών που τους ζητήσαμε να παρέχει.

Δεν θα πωλήσουμε, θα ανταλλάξουμε ή θα δημοσιεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός από την πώληση, τη συγχώνευση, τη διάλυση ή την εξαγορά εταιρειών. Για ορισμένες συναλλαγές, πέραν της άμεσης συλλογής πληροφοριών, οι τρίτοι προμηθευτές υπηρεσιών (όπως εταιρείες πιστωτικών καρτών και τράπεζες) που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως υπηρεσίες πίστωσης, ασφάλισης και μεσεγγύησης μπορούν να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες απευθείας από να σας βοηθήσουμε με τη συναλλαγή σας. Δεν ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, αλλά τους ζητούμε να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία προτού τα συλλέξουν. Αν υποβάλλετε μια επισκόπηση για τρίτο πρόσωπο (άτομο ή επιχείρηση) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αναθεώρησης στο Facebook, κατά τη διαδικασία υποβολής ζητούμε την άδειά σας για να συγκεντρώσετε τις βασικές πληροφορίες (όπως όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που μοιραζόμαστε στη συνέχεια με το τρίτο μέρος. Μπορεί να είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποδεσμεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ως απάντηση σε δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα έρευνας, νόμο ή κανονισμό.

Μπορούμε να συνεργαστούμε με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση και δίωξη επισκεπτών σε site οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες μας ή συμμετέχουν σε συμπεριφορά που είναι επιβλαβής για άλλους επισκέπτες (ή παράνομη). Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν θεωρούμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας, την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή της ευημερίας κάποιου ατόμου ή τη συμμόρφωσή μας με νόμο ή κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία. Όπως αναλύεται στην ενότητα για τα cookies και άλλες τεχνολογίες, από καιρό σε καιρό μπορούμε να επιτρέψουμε σε τρίτους να προβάλλουν διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις των διαφημιζομένων, αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ελέγχει τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από του εκείνους και θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των διαφημιζόμενων ή/και διαφημιστικών υπηρεσιών για να μάθετε για τη χρήση τους cookies και άλλες τεχνολογίες πριν από τη σύνδεση με μια διαφήμιση.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ;

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας περιοδικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, προϊόντα, υπηρεσίες και περιεχόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου σάς επιτρέπουν να επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο. Εάν η επικοινωνία σας ζητά μια απάντηση από εμάς, μπορεί να σας στείλουμε μια απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η απάντηση ή η επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα θα είναι ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση.

ΠΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Έχουμε εφαρμόσει γενικά αποδεκτά πρότυπα τεχνολογίας και επιχειρησιακής ασφάλειας,προκειμένου να προστατεύσουμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση,μετατροπή ή καταστροφή. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και προμηθευτές τρίτων μερών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και αυτοί οι εργαζόμενοι και οι πωλητές οφείλουν να αντιμετωπίζουν αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που παρέχουν πληροφορίες που θεωρούμε ενδιαφέρουσες.Το target.gr δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο τέτοιων δικτυακών τόπων.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει δημόσιες συζητήσεις για διάφορα θέματα αποτίμησης επιχειρήσεων. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύετε σε αυτές τις συζητήσεις θα γίνουν δημόσιες, οπότε μην δημοσιεύετε ευαίσθητες πληροφορίες στις δημόσιες συζητήσεις. Κάθε φορά που αποκαλύπτετε δημόσια πληροφορίες, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται από άλλους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ενέργεια ή πολιτική τρίτων που συλλέγουν πληροφορίες που οι χρήστες αποκαλύπτουν σε τέτοια φόρουμ στο site. Το target.gr δεν συμφωνεί ή δεν διαφωνεί με τίποτα που δημοσιεύτηκε στον πίνακα συζητήσεων. Θυμηθείτε επίσης ότι πρέπει να συμμορφώνεστε με τις άλλες δημοσιευμένες πολιτικές μας σχετικά με τις δημοσιεύσεις στα δημόσια μας φόρουμ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ, Η ΑΛΛΑΓΗ Ή/ΚΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ενημερώσετε και/ή να διαγράψετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που υποβάλετε στον ιστότοπο. Επίσης, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τις λίστες αλληλογραφίας ή από τυχόν καταχωρήσεις στον ιστότοπο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα του ιστότοπου στον οποίο έχετε παράσχει αυτές τις πληροφορίες ή εγγραφείτε ή έχετε εγγραφεί ή επικοινωνήστε μαζί μας στο [info@target.gr]

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η target.gr δεν συλλέγει σκόπιμα προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα παιδιού ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από παιδιά κάτω των 13 ετών. Αν νομίζετε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία από ένα παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Το target.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή τη δήλωση ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα και αν αυτές οι αλλαγές είναι σημαντικές, μια ειδοποίηση θα περιλαμβάνεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου για μια χρονική περίοδο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο σε οποιονδήποτε ιστότοπο λειτουργεί από το target.gr ή σχετικά με τις πρακτικές της ιστοσελίδας μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@target.gr